PIATOK VEČER
19:30
Úvod konferencie
Juraj Kocmunda
Marek Abrman
záznam - 2 min
prehrať stiahnuť
PIATOK VEČER
20:00
Bež a zachraňuj
Petr Húšť
záznam - 44 min
prehrať stiahnuť
PIATOK VEČER
20:54
Kempy v Srbsku
Rebeka Čižmanská
záznam - 8 min
prehrať stiahnuť
PIATOK VEČER
21:17
Misia v škole
Ester Červenanská
záznam - 8 min
prehrať stiahnuť
PIATOK VEČER
21:23
Misia táborovej zdravotníčky
Zuzka Lazarová
záznam - 5 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA RÁNO
9:00
Úvod do dňa
Oliver Vyhnánek
Ruben Číž
záznam - 4 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA RÁNO
9:37
Duchovný beh
Allen Buchanek
záznam - 43 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA RÁNO
11:28
Príprava na krátkodobú misiu
Hans-Georg Hoprich
záznam - 49 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA RÁNO
12:18
Pomoc utečencom v Iraku
Viktória Horečná
Monika Guttmanová
záznam - 12 min
prehrať stiahnuť
SEMINÁR
15:00
Genezis a misia
Jarrier Wannous
záznam - 66 min
prehrať stiahnuť
SEMINÁR
15:00
Inšpiratívna bohoslužba
Petr Húšť
záznam - 78 min
prehrať stiahnuť
SEMINÁR
15:00
Citlivá komunikácia evanjelia
Jaromír Andrýsek
záznam - 66 min
prehrať stiahnuť
SEMINÁR
15:00
Čo s nepoddajným hriechom
Ed Rumbold
záznam - 56 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
19:00
Úvod a modlitba
Pavol Kadlec
Daniel Javorník
záznam - 10 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
19:32
Služba vo väzniciach
Peter Pavelka
záznam - 9 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
19:40
Genezis a misia
Jarier Wannous
záznam - 10 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
19:54
Detské kluby
Devínska Nová Ves
záznam - 8 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
20:18
Anglické tábory KECY
Pavol Kadlec
záznam - 15 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
20:33
Práca s mládežou
Jakub Pípal
KZ Český Tešín
záznam - 3 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
20:36
Dobrovoľníctvo v komunitnom centre
Max Ivanov
KZ Český Tešín
záznam - 3 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
20:40
Prímestský tábor Fulhaus
Adam Ondřeka
KZ Český Tešín
záznam - 2 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
20:42
Učeníctvo s mladšími
Noemi Pípalová
KZ Český Tešín
záznam - 2 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
20:45
Fusion Olomouc, kapela ADONAI
Monika Zabystrzanová
KZ Český Tešín
záznam - 2 min
prehrať stiahnuť
SOBOTA VEČER
20:50
Misia v zbore
Ľubomír Vyhnánek
KZ Rača
záznam - 12 min
prehrať stiahnuť
NEDEĽA RÁNO
9:28
Moc vzkriesenia
Peter Abrman
záznam - 17 min
prehrať stiahnuť
NEDEĽA RÁNO
10:16
Bež za Ježišom
Ľubomír Vyhnánek
záznam - 10 min
prehrať stiahnuť
NEDEĽA RÁNO
11:19
Misijná organizácia MSC CANADA
Vladimír Paserín
záznam - 7 min
prehrať stiahnuť
NEDEĽA RÁNO
11:29
Hľadanie stratených
Allen Buchanek
záznam - 63 min
prehrať stiahnuť
NEDEĽA RÁNO
12:30
Záver konferencie
Jozef Abrman
záznam - 4 min
prehrať stiahnuť